Εκπαίδευση Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων (2021 Α΄)

2021, Μάρτιος 22 - 9:39πμ

Από 22 Μαρ έως 16 Απρ 21 θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση ενός Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων με τη μέθοδο της Διαδικτυακής Μάθησης (Δι.Μα), μέσω της πλατφόρμας της Σχολής.