Εκπαίδευση Τμήματος ΔΕΑ (ΠΖ-Ο) (2021 Β΄)

2021, Σεπτέμβριος 30 - 11:24πμ

Από 04 έως 22 Οκτ 21 θα πραγματοποιήθει εκπαίδευση του Βασικού Τμήματος Αξκών ΔΕΑ (ΠΖ-Ο) με μέριμνα της ΣΧΟ. Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί απομακρυσμένα με τη μέθοδο Διαδικτυακής Μάθησης (Δι.Μα).