Εκπαίδευση Τμήματος ΔΕΑ (ΠΖ-Ο) (2021 Α΄)

2021, Μάρτιος 8 - 12:59μμ

Την παρούσα χρονική περίοδο διεξάγεται, με μέριμνα της ΣΧΟ, η εκπαίδευση ενός (1) Τμήματος ΔΕΑ (ΠΖ-Ο) (2021 Α΄), με τη μέθοδο της Διαδικτυακής Μάθησης (ΔιΜα). Η εν λόγω εκαπίδευση, διάρκειας τριών (3) εβδομάδων ξεκίνησε τη Δευτέρα 22 Φεβ 21 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 12 Μαρ 21.