Εκπαίδευση Προκεχωρημένου Τμήματος Αξκων (Ο) 2021

2021, Αύγουστος 3 - 1:45μμ

Από 06 Σεπ έως 29 Οκτ 21 θα πραγματοποιήθει εκπαίδευση του Προκεχωρημένου Τμήματος Αξκών (Ο) με μέριμνα της ΣΧΟ. Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί από 06 έως 17 Σεπ 21 με τη μέθοδο Διαδικτυακής Μάθησης (Δι.Μα) και από 20 Σεπ έως 29 Οκτ 21 με φυσική παρουσία.