ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

2018, Νοέμβριος 6 - 9:46πμ

Τη Δευτέρα 05 Νοεμβρίου 2018, έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Σχολής,  εκπαίδευση - ενημέρωση  από το Δντη ΓΕΣ/ΔΟΙ/3ο Σχη (Ο) Σπυρίδων Τζιτζίκο, αναφορικά με το Σχέδιο Χρηματικού Ανεφοδιασμού στην Επιστράτευση - Επιτάξεις. Την ενημέρωση παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι εκπαιδευόμενοι Λγοι (Ο).

ΣυνημμένοΜέγεθος
Image icon 45500578_2285672504837253_5685593890158018560_new_n.jpg18.58 KB