ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ

2018, Νοέμβριος 2 - 8:22πμ

Τη Δευτέρα 05 Νοε 18, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση στους εκπαιδευόμενους Λγούς (Ο), από το Δντη ΓΕΣ/ΔΟΙ/3o Σχη (Ο) Σπυρίδων Τζιτζίκο με θέμα "Σχέδιο Χρηματικού Ανεφοδιασμού στην Επιστράτευση - Επιτάξεις".