Αποφοίτηση Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Μ. Λχιών (Ο) 2020

2020, Δεκέμβριος 7 - 10:00πμ

Την Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η αποφοίτηση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Μ. Λχιών (Ο) 2020, τηρουμένων των καθορισθέντων προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς του COVID-19. Την τελετή αποφοίτησης τίμησε με την παρουσία του ο κ. Δντής ΔΟΙ/ΓΕΣ.