Αποφοίτηση Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) 2020 (Σειρά Β')

2021, Μάιος 18 - 2:40μμ

Την Τρίτη 18 Μαϊου 2021 πραγματοποιήθηκε η αποφοίτηση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) 2020 (Σειρά Β'), τηρουμένων των καθορισθέντων προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς του COVID-19. Την τελετή αποφοίτησης τίμησε με την παρουσία του ο κ. Δντής ΔΟΙ/ΓΕΣ.