Αποφοίτηση Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) 2020

2020, Ιούλιος 13 - 1:07μμ

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε η αποφοίτηση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) 2020.