Αποφοίτηση Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο) 2019

2019, Ιούλιος 11 - 8:08πμ

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής  η τελετή αποφοίτησης των Ανθυπολοχαγών Οικονομικού του τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο) παρουσία του  Δντη ΓΕΣ/ΔΟΙ καθώς και Διευθυντών ΔΟΙ Σχηματισμών, Διευθυντών ΕΛΔΑΠ, Διευθυντών ΚΤΣ ΠΕ Νομού Αττικής.