Αποφοίτηση Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο) 2017

2017, Ιούνιος 2 - 3:14μμ

Την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής  η τελετή αποφοίτησης των Ανθυπολοχαγών Οικονομικού του τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο). Η απονομή των αποφοιτηρίων πραγματοποιήθηκε από τον Δντη ΓΕΣ/ΔΟΙ Υποστρατήγο Ιωάννη Αζναουρίδη παρουσία και διευθυντών ΔΟΙ Σχηματισμών, διευθυντών ΕΛΔΑΠ, διευθυντών ΚΤΣ ΠΕ Νομού Αττικής.