Αποφοίτηση Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) 2019

Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής η τελετή αποφοίτησης του Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) παρουσία του κ. Διευθυντή ΔΟΙ/ΓΕΣ καθώς και Διευθυντών Μονάδων-Υπηρεσιών του λεκανοπεδίου Αττικής.