Αποφοίτηση Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) 2019

2019, Οκτώβριος 25 - 4:29μμ

Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής η τελετή αποφοίτησης του Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) παρουσία του κ. Διευθυντή ΔΟΙ/ΓΕΣ καθώς και Διευθυντών Μονάδων-Υπηρεσιών του λεκανοπεδίου Αττικής.