ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕΑ (ΠΖ-Ο)

2018, Σεπτέμβριος 17 - 7:40μμ

Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής, η τελετή αποφοίτησης των ΔΕΑ (Ο) παρουσία του Δντή ΓΕΣ/ΔΟΙ Υποστρατήγου Ιωάννη Αζναουρίδη. Αρχικά , πραγματοποιήθηκε η απονομή των αποφοιτηρίων, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε διάλεξη από το Δντή ΓΕΣ/ΔΟΙ Υπτγο Αζναουρίδη Ι. , στην οποία μεταξύ άλλων επεσήμανε:

- Το ρόλο και το όραμα του Οικονομικού Σώματος,

- Τις δράσεις του Σώματος την τελευταία διετία,

- Τους στόχους που έχει θέσει το Σώμα,

- Την ανάγκη αυτοβελτίωσης σε όλα τα επίπεδα,

- Την ανάγκη υιοθέτησης νέων αντιλήψεων και καινούριων ιδεών. 

Τέλος, στους απόφοιτους ΔΕΑ (Ο), ο Δντής ΓΕΣ/ΔΟΙ ευχήθηκε καλή επιτυχία στη σύντομη θητεία τους στο Σώμα, καθώς και στη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία, τους προέτρεψε να πιστέψουν ότι ο καθένας από αυτούς αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του Οικονομικού Σώματος και ότι δύναται να κάνει στο μέλλον τη διαφορά σε όλα τα επίπεδα, καθώς και να επιδείξουν ανάλογο ηθικό και υψηλή αίσθηση του καθήκοντος  στις Μονάδες που θα τοποθετηθούν.

#Ελληνικός Στρατός, #Οικονομικό Σώμα