"ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ", (Μελέτη Υπτγου Ιωάννη Αζναουρίδη, Οκτ 2018)