Κείμενα Εργασίας

Η ΑΝΤΙΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (Κείμενο Εργασίας Δρ Ιωάννη Χ. Αζναουρίδη στην Ακαδημία Στρατηγικών Αναλύσεων, Δεκ 2016)
ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΒΙΟΥ (Κείμενο Εργασίας Δρ Ιωάννη Χ. Αζναουρίδη στην Ακαδημία Στρατηγικών Αναλύσεων, Φεβ 2016)
ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ, Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ (Κείμενο Εργασίας Δρ Ιωάννη Χ. Αζναουρίδη στην Ακαδημία Στρατηγικών Αναλύσεων, Ιουν 2015)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ (Παρουσίαση του Τχη (Ο) Ευστρατίδη Χ. στο 1ο Συνέδριο Οικονομικού Σώματος)
Η ΑΟΡΑΤΟΣ ΧΕΙΡ ΚΑΙ Η ΣΙΔΗΡΑ ΠΥΓΜΗ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ (;), Παρουσίαση καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Παν/μίου Θεσσαλίας κ. Χρ. Κόλλια στο 1ο Συνέδριο Οικονομικού Σώματος)
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΞΗΡΑΣ (Παρουσίαση Αναπλ. Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων/Διατλαντικής Άμυνας της ΣΣΕ κ. Δρ. Ι.Α. Ραγιέ στο 1ο Συνέδριο Οικονομικού Σώματος)
ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (Παρουσίαση Λγού (Ο) Μελέτη Δ. στο 1ο Συνέδριο Οικονομικού Σώματος)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΙΓΜΟΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΞΗΡΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (Παρουσίαση Τχη (Ο) Καλλονιάτη Χ. στο 1ο Συνέδριο Οικονομικού Σώματος)
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (IPSAS) (Παρουσίαση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή & Προέδρου Συμβουλίων του ΑΙΑ Ελλάδας & Κύπρου κ. Ιωσηφάκη Γ. στο 1ο Συνέδριο Οικονομικού Σώματος)
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ "3 ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΜΥΝΑΣ" (THE THREE LINES OF DEFENSE) (Παρουσίαση Προέδρου Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας κ. Μαρμαλίδου Β. στο 1ο Συνέδριο Οικονομικού Σώματος)

Σελίδες