"Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" (Επιτελική μελέτη Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκων (Ο), Δεκ 2018)