"Η 'δια των εξοπλισμών' πολιτική: Στρατιωτικοί εξοπλισμοί και ελληνική εξωτερική πολιτική 1950-1974' (Διπλωματική Εργασία Ράτσικα Γεωργίού, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, 2014)

"Η 'δια των εξοπλισμών' πολιτική: Στρατιωτικοί εξοπλισμοί και ελληνική εξωτερική πολιτική 1950-1974' (Διπλωματική Εργασία Ράτσικα Γεωργίού, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, 2014)