Εγκαταστάσεις Σχολής

Η Σχολή Οικονομικού διαθέτει:

●  Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας εξοπλισμένη με βιντεοπροβολέα (projector)

●  Αίθουσα εκπαίδευσης Η/Υ (διαθέτει 20 Η/Υ)

●  Ξενώνες δυνατότητας δέκα (10) κλινών (5 δίκλινα δωμάτια)

●  Βιβλιοθήκη (με Πανεπιστημιακά βιβλία Οικονομικού, βιβλία Πληροφορικής αλλά και στρατιωτικού  ενδιαφέροντος)