Νέα - Δραστηριότητες

Ιούλιος 13, 2020

Την Πέμπτη 09 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) 2020 σε Μονάδες-Υπηρεσίες του Οικονομικού Σώματος.

Ιούλιος 07, 2020

Την Τρίτη 07 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. Α/ΓΕΣ στη Σχολή Οικονομικού.

Ιούνιος 27, 2020

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκαν στη Σχολή ομιλίες-ενημερώσεις, στο Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) 2020, με θέματα "Πρόληψη-Αντιμετώπιση της Ουσιοεξάρτησης" και "Ηλεκτρονικό Έγκλημα" από προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.   

Μάιος 19, 2020

Τη Μ. Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. Γενικού Επιθεωρητή Στρατού (ΓΕΠΣ)/Διοικητή Δόγματος και Εκπαίδευσης (ΔΙΔΟΕ) στη ΣΧΟ. Σκοπός της επίσκεψης ήταν ο έλεγχος της εφαρμογής των καθορισθέντων μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού (COVID-19), καθώς η επίβλεψη του τρόπου διεξαγωγής διαδικτυακής εκπαίδευσης στο Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) 2020.