Νέα - Δραστηριότητες

Ιούνιος 03, 2019

Την Παρασκευή 31 Μαΐου 19, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής, η τελετή αποφοίτησης των ΔΕΑ (ΠΖ-Ο) παρουσία των Υδντη ΓΕΣ/ΔΟΙ και Τμηματάρχη ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο.

Μάιος 27, 2019

Την Δευτέρα 27 Μαΐου 2019 τα τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο) και Ειδικής Εκπαίδευσης ΔΕΑ (ΠΖ-Ο) πραγματοποίησαν επίσκεψη  στα Ε' ΕΛΔΑΠ και ΚΤΣ/ΔΥΒ.

Η επίσκεψη περιελάμβανε παρουσίασεις για την οργάνωση και λειτουργία των Μονάδων και εν συνεχεία περιήγηση στα γραφεία με αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του κάθε τμήματος.

Μάιος 13, 2019

Την Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 πραγματοποήθηκε στη Σχολή Οικονομικού η υποδοχή των ΔΕΑ (ΠΖ-Ο) των Γ' - Ε' & ΣΤ'  ΕΣΣΟ 2018 ενόψει της έναρξης του Τμήματος Ειδικής Εκπαίδευσης ΔΕΑ (Ο).

Απρίλιος 10, 2019

Στη Σχολή Οικονομικού στις 8 και 9 Απριλίου 19, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κατάρτισης των στελεχών του Οικονομικού Σώματος σε εξειδικευμένα αντικείμενα, ειδική εκπαίδευση με θέμα «Λογαριασμοί Καυσίμων - Εφοδίων».

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε με τη μορφή εργαστηρίου (Workshop), επιτυγχάνοντας εμβάθυνση στο θεσμικό πλαίσιο, καθώς επίσης πρακτική εφαρμογή και εξάσκηση μέσω της χρήσης βοηθημάτων επί πραγματικών λογιστικών γεγονότων - διαδικασιών.