Νέα - Δραστηριότητες

Μάιος 13, 2019

Την Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 πραγματοποήθηκε στη Σχολή Οικονομικού η υποδοχή των ΔΕΑ (ΠΖ-Ο) των Γ' - Ε' & ΣΤ'  ΕΣΣΟ 2018 ενόψει της έναρξης του Τμήματος Ειδικής Εκπαίδευσης ΔΕΑ (Ο).

Απρίλιος 10, 2019

Στη Σχολή Οικονομικού στις 8 και 9 Απριλίου 19, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κατάρτισης των στελεχών του Οικονομικού Σώματος σε εξειδικευμένα αντικείμενα, ειδική εκπαίδευση με θέμα «Λογαριασμοί Καυσίμων - Εφοδίων».

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε με τη μορφή εργαστηρίου (Workshop), επιτυγχάνοντας εμβάθυνση στο θεσμικό πλαίσιο, καθώς επίσης πρακτική εφαρμογή και εξάσκηση μέσω της χρήσης βοηθημάτων επί πραγματικών λογιστικών γεγονότων - διαδικασιών.

Απρίλιος 10, 2019

Την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από τον νέο Υδντη ΓΕΣ/ΔΟΙ, ενόψει της εξέλιξης της εκπαίδευσης του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Οικονομικού. 

Μάρτιος 05, 2019

Την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 το τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο) πραγματοποίησε επίσκεψη  στη Προεδρική Φρουρά.

Η επίσκεψη περιελάμβανε παρουσίαση για την Ιστορία και λειτουργία της Προεδρικής Φρουράς, καθώς και αναπαράσταση ένδυσης ένος Εύζωνα.