Νέα - Δραστηριότητες

Φεβρουάριος 18, 2020

Τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών (Ο) 2020. Στο πλαίσιο της υποδοχής των νέων Ανθυπολοχαγών πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. Υποδιευθυντή ΓΕΣ/ΔΟΙ και αγιασμός για την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής σειράς.

Φεβρουάριος 11, 2020

Την Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής η τελέτη αποφοίτησης του Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων παρουσία του κ. Υποδιευθυντή ΔΟΙ/ΓΕΣ καθώς και Διευθυντών Μονάδων του λεκανοπεδίου Αττικής.

Οκτώβριος 25, 2019

Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής η τελετή αποφοίτησης του Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) παρουσία του κ. Διευθυντή ΔΟΙ/ΓΕΣ καθώς και Διευθυντών Μονάδων-Υπηρεσιών του λεκανοπεδίου Αττικής.

Σεπτέμβριος 18, 2019

Την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. Διευθυντή ΔΟΙ/ΓΕΣ στη ΣΧΟ. Στα πλαίσια της επίσκεψης έλαβε χώρα ομιλία του κ. Διευθυντή ΔΟΙ/ΓΕΣ στο Προκεχωρημένο Τμήμα Εκπαίδευσης Λοχαγών (Ο), στη Διοίκηση και στο προσωπικό της ΣΧΟ. Η ομιλία είχε ως κύριους άξονες θέματα για το προσωπικό, το υφιστάμενο έργο της ΔΟΙ/ΓΕΣ και τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Δνσης για το Οικονομικό Σώμα.