"ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΤΕΘΑ)", Διπλωματική Εργασία Παναγιώτη Σ. Τζακώστα (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 2011).pdf