Ανακοινώσεις

Μάιος 19, 2020

Στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού (COVID-19), η βασική εκπαίδευση του Τμήματος Ανθλγών (Ο) 2020 συνεχίζεται με φυσική παρουσία στη ΣΧΟ.

Απρίλιος 12, 2020

Σε εφαρμογή ενδεικνυόμενων μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) και έως τη λήξη της ισχύος τους, η εκπαίδευση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) 2020 πραγματοποιείται με τη μέθοδο της Διαδικτυακής Μάθησης (ΔΙ.ΜΑ), μέσω αξιοποίησης υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΔΙ.ΜΑ της ΣΧΟ.   

Μάρτιος 03, 2020

Σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Οικονομικού η υποδοχή-παρουσίαση των ΔΕΑ (ΠΖ-Ο) στο πλαίσιο έναρξης της εκπαίδευσης του Τμήματος ΔΕΑ (ΠΖ-Ο) 2020.

Ιανουάριος 17, 2020

Τη Δευτέρα 20 Ιαν 20 θα πραγματοποιηθεί στη Σχολή Οικονομικού η παρουσίση του πρώτου Τμήματος Εκπαίδευσης Διοικητών Υπομονάδων. Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις από 20 Ιαν έως και 16 Φεβ 20. Αναλυτικά: Α΄ Φάση (20 Ιαν-07 Φεβ 20) με φυσική παρουσία στη Σχολή και Β΄ Φάση (10-16 Φεβ 20) με Διαδικτυακή Μάθηση (ΔΙΜΑ), μέθοδος που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη Σχολή, με σκοπό την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.