Ανακοινώσεις

Ιανουάριος 17, 2020

Τη Δευτέρα 20 Ιαν 20 θα πραγματοποιηθεί στη Σχολή Οικονομικού η παρουσίση του πρώτου Τμήματος Εκπαίδευσης Διοικητών Υπομονάδων. Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις από 20 Ιαν έως και 16 Φεβ 20. Αναλυτικά: Α΄ Φάση (20 Ιαν-07 Φεβ 20) με φυσική παρουσία στη Σχολή και Β΄ Φάση (10-16 Φεβ 20) με Διαδικτυακή Μάθηση (ΔΙΜΑ), μέθοδος που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη Σχολή, με σκοπό την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Αύγουστος 29, 2019

Τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στη Σχολή Οικονομικού η υποδοχή-παρουσίαση των Λοχαγών (Ο) ενόψει της έναρξης της εκπαίδευσης του Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξιωματικών (Ο) 2019.

Ιανουάριος 31, 2019

Την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου θα πραγματοποηθεί στη Σχολή Οικονομικού η υποδοχή των Ανθυπολοχαγών (Ο) ενόψει της έναρξης του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο) 2019.

Δεκέμβριος 13, 2018

Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018, μετά από μια εποικοδομητική διαδικασία εκπαίδευσης οκτώ εβδομάδων, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής, τελετή Αποφοίτησης του Προκεχωρημένου Τμήματος Λγών (Ο). ΄Ώρα έναρξης τελετής 10:00.