Ανακοινώσεις

Νοέμβριος 23, 2020

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Μ. Λχιών (Ο) 2020. Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της Διαδικτυακής Μάθησης (Δι.Μα), μέσω της πλατφόρμας της Σχολής, από 13 Νοε έως και 04 Δεκ 20, στο πλαίσιο λήψης μέτρων κατά της μετάδοσης του COVID-19.

Νοέμβριος 11, 2020

Τη Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) έτους 2020 (Σειρά Β΄). Η εκπαίδευση του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Δι.Μα της Σχολής, στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19. 

Νοέμβριος 11, 2020

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση χρονικής διάρκειας 4 εβδομάδων (05-30 Οκτ 20) του Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων που διεξαγόταν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Δι.Μα της Σχολής. 

Μάιος 19, 2020

Στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού (COVID-19), η βασική εκπαίδευση του Τμήματος Ανθλγών (Ο) 2020 συνεχίζεται με φυσική παρουσία στη ΣΧΟ.