Ανακοινώσεις

Μάρτιος 03, 2020

Σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Οικονομικού η υποδοχή-παρουσίαση των ΔΕΑ (ΠΖ-Ο) στο πλαίσιο έναρξης της εκπαίδευσης του Τμήματος ΔΕΑ (ΠΖ-Ο) 2020.

Ιανουάριος 17, 2020

Τη Δευτέρα 20 Ιαν 20 θα πραγματοποιηθεί στη Σχολή Οικονομικού η παρουσίση του πρώτου Τμήματος Εκπαίδευσης Διοικητών Υπομονάδων. Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις από 20 Ιαν έως και 16 Φεβ 20. Αναλυτικά: Α΄ Φάση (20 Ιαν-07 Φεβ 20) με φυσική παρουσία στη Σχολή και Β΄ Φάση (10-16 Φεβ 20) με Διαδικτυακή Μάθηση (ΔΙΜΑ), μέθοδος που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη Σχολή, με σκοπό την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Αύγουστος 29, 2019

Τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στη Σχολή Οικονομικού η υποδοχή-παρουσίαση των Λοχαγών (Ο) ενόψει της έναρξης της εκπαίδευσης του Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξιωματικών (Ο) 2019.

Ιανουάριος 31, 2019

Την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου θα πραγματοποηθεί στη Σχολή Οικονομικού η υποδοχή των Ανθυπολοχαγών (Ο) ενόψει της έναρξης του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο) 2019.