Ανακοινώσεις

Αύγουστος 03, 2021

Από 06 Σεπ έως 29 Οκτ 21 θα πραγματοποιήθει εκπαίδευση του Προκεχωρημένου Τμήματος Αξκών (Ο) με μέριμνα της ΣΧΟ. Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί από 06 έως 17 Σεπ 21 με τη μέθοδο Διαδικτυακής Μάθησης (Δι.Μα) και από 20 Σεπ έως 29 Οκτ 21 με φυσική παρουσία.

Μάιος 18, 2021

Την Παρασκευή 16 Απρ 21 ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση χρονικής διάρκειας 4 εβδομάδων (22 Μαρ-16 Απρ 21) του Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων 2021 (Σειρά Α') που διεξαγόταν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Δι.Μα της Σχολής.

Μάιος 18, 2021

Την Παρασκευή 12 Μαρ 21 ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση χρονικής διάρκειας τριών (3) εβδομάδων (22 Φεβ-12 Μαρ 21) του Τμήματος ΔΕΑ (ΠΖ-Ο) 2021 (Σειρά Α') που διεξαγόταν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Δι.Μα της Σχολής.

Μάρτιος 22, 2021

Από 22 Μαρ έως 16 Απρ 21 θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση ενός Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων με τη μέθοδο της Διαδικτυακής Μάθησης (Δι.Μα), μέσω της πλατφόρμας της Σχολής.