Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:

Τηλέφωνα Επικοινωνίας   

    

Διοικητής: 210-3483016

Γραμματεία: 210-3488410

Διεύθυνση Σπουδών: 210-3488418


Φαξ: 210-3488423        
  

Ηλετρονικη Διεύθυνση (e-Mail)
      sxo.edu(at)gmail(dot)com
      sxo(at)army(dot)gr

Για τον περιορισμό της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας οι διευθύνσεις δεν εμφανίζονται στην κανονική τους μορφή. Για να τις μετατρέψετε στην κανονική τους μορφή αντικαταστήστε όπου (at) με το σύμβολο @ και όπου (dot) με το σύμβολο της τελείας .